Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Jämdställdhetspolicy"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Jämdställdhetspolicy


Jämställdhetspolicy för IFK Lidingö SOK 

Bakgrund 

IFK Lidingö SOK:s jämställdhetspolicy bygger på Riksidrottsförbundets jämställdhetsmålDet är ett av klubbens uttalade mål att kunskap kring jämställdhet måste ges hög prioritet.  

IFK Lidingö SOK arbetar med en stor ungdoms- och seniorverksamhet inom orientering och längdskidåkning som involverar styrelse, ledare, aktiva och föräldrar. Klubben har med andra ord en roll att fylla i samhället och skall vara en förening för alla orienterings- och skidintresserade.  

Syfte 

Syftet med vår jämställdhetspolicy är att verka för en jämställd idrottsmiljö där alla oavsett kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att man ska dela på inflytande och ansvar. Vi vill dessutom bidra till en god förebild för idrotten på Lidingö. Policyn omfattar alla som har uppdrag inom föreningen. 

Metod 

Ökad kunskap och en kontinuerlig kunskapspåfyllnad är vår metod för en jämställd förening. Utbildning och kunskapsöverföring är ett måste för att stärka vår egen kunskap. Genom att var och en ser över vad som är möjligt och rimligt att genomföra inom föreningen och sätter en tidsplan på detta, tar alla sitt ansvar i jämställdhetsarbetet 

Kunskap och kompetens 

Kunskap 
Alla som deltar i IFK Lidingö SOK´s verksamhet ska ha grundläggande kunskap om jämställdhet och om de olikheter grundade på kön som finns. Alla ska känna till var man kan söka kunskap och metoder till hjälp och stöd.  

Kompetenshöjning 

Alla oavsett kön inom föreningen ska få samma möjligheter till kompetenshöjning inom jämställdhet i samarbete med SISU. Viljan att utbilda sig ska bemötas positivt och utbildning ska anpassas efter vars och ens individuella behov. 

Trakasserier 

Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande (verbalt såväl som fysiskt) grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker föreningsdeltagarens integritet i föreningen. IFK Lidingö SOK skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon inom föreningen utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering. Vid förekomst av ovanstående kan den drabbade vända sig antingen till IFK Lidingö SOKs ordförande, eller till annan styrelsemedlem. 

Mål 

Det övergripande målet för IFK Lidingö SOK:s jämställdhetsarbete är att alla oavsett kön ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.  

Delmål 

  • Minst 40% av vardera kön skall vara representerade i styrelse och andra beslutande organ är representerade.. 

  • andelen kvinnliga och manliga tränare uppgår till minst 40 procent: 

Rekrytering

Vid kommande rekryteringar av styrelseledamöter och övriga förtroendevalda ska jämställdhetsperspektivet beaktas i rekryteringsprocessen. Vid rekrytering av nya ledare ska någon person utses för att ta hand om och visa vilka rutiner som gäller inom IFK Lidingö SOK. 

Översyn av jämställdhetspolicy 

Jämställdhetsplanen skall ses över vid behov. 

 

Ansvarig 

Ytterst ansvarig för jämställdhetspolicyn och att den ses över årligen är  IFK Lidingö SOK´s styrelse. Jämställdhetsarbetet ska hållas levande och förankrat i verksamheten så att det inte står och faller med en person. 

 

Inga nyheter är skapade

VÅRA SOCIALA MEDIER:STOLT ARRANGÖR AV:

lidingoloppet-logo.svg

SAMARBETSPARTNERS:

noname logo med platta

Postadress:
IFK Lidingö SOK - Orientering
PDF-fakturor: inbox.293922@arkivplats.se, Vasavägen 82
18141 Lidingö

Besöksadress:
Vasavägen 82
18141 Lidingö

Kontakt:
Tel: 0730203462
E-post: info@ifklidingo.se

Se all info